Sur: wiriwiritodo

De reuzenmakikikker is een grote soort met een stevig glimmend lichaam. De kop is groot, de ogen zijn zilverkleurig en reflecteren geel tot rood in het licht van een zaklantaarn. Het lichaam en de kop zijn overwegend fel grasgroen van kleur, de onderkaak is wit tot grijsachtig en de goed ontwikkelde poten zijn felgroen van boven en bruinachtig tot grijs aan de onderzijde.

De vingers en tenen hebben zich tot echte grijphandjes ontwikkeld en de buikzijde is grijs tot geelachtig van kleur.
De reuzen maki kikkers worden na zonsondergang actief en klimmen langzaam en omzichtig over takken. Ze eten insecten en kunnen behoorlijk grote motten (nachtvlinders) verzwelgen. Ze komen voor in primair oerwoud, oud secundair bos en in savannebossen. Ze leven in de boomkruinen en komen alleen in de paartijd naar beneden.

Ze zijn vaak te zien op de takken bij waterpoelen. De mannetjes roepen de vrouwtjes met een diep luid ‘brwop’-geluid dat om de zoveel tijd wordt herhaald. In de vegetatie boven het water maken ze een nest door een blad in de lengterichting tot een koker dicht te vouwen. Daarin legt het vrouwtje vele honderden tot meer dan duizend eieren. Na ongeveer 10 dagen komen de oranje kikkervisjes uit en vallen het water in. Ze vallen op, omdat ze in groepen in het water staan.

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This