Uitgevoerde projecten

Ons werk

Hier is een overzicht van onze uitgevoerde projecten:

Update: 10 (tien) projecten /  29 december 2023

De Groene School (2013 – 2017)

Het belangrijkste doel van dit project was het uitvoeren van milieu educatieve activiteiten op alle basisscholen in Suriname. Dit project werd uitgevoerd door SUWAMA in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling.

Villa Zapakara (2017 – 2020)

Het belangrijkste doel van dit project was ondersteuning aan de Sranan krakti expo, waarbij middels de productie van verschillende mediaproducten kennis en waardering voor Suriname werd beoogd. Dit project was voornamelijk gericht op onze jeugd.

Historisch Sommelsdijckkreek (2018 – 2020)

Het project uitgevoerd door RK-Bisdom, had als doel de stadsverfraaiing ter hand te nemen, verbetering -en groenvoorziening en tot slot educatie en kennis over enkele vegetatiesoorten.

Advocaten van het Bos (2019 – 2021)

De organisatie heeft met financiering van SCF een 4-delige documentaire reeks “Advocaten van het Bos” geproduceerd en uitgezonden gedurende de eerste week van December 2020. In deze documentaire hebben 4 Surinamers hun werk/passie over het bos met de samenleving gedeeld. Dit project werd uitgevoerd door Sranan Grun.

Transferring the forest knowledge of Frits van Troon (2020 – 2021)

Het project uitgevoerd door ACT-Suriname, had als doel het creëren van een multi- media documentaire over FvT in de talen Nederlands, Sranan, Trio Wayana. Dit werd gedaan om zijn nalatenschap en zijn kennis over Surinaamse bosecosystemen, vegetatie en planten veilig te stellen voor de huidige en voor toekomstige generaties van Suriname.

Milieu week (2023)

Dit project uitgevoerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, had als doel milieubescherming en natuurbehoud in Suriname bevorderen via Milieuweek 2023, waarin verschillende bewustwordingsactiviteiten gelinkt aan de SDG’s werden uitgevoerd in samenwerking met diverse organisaties.

Onze zee, Onze trots (2022 – 2023)

Dit project uitgevoerd door Stichting Kinderboeken Festival & Stichting ter Bevordering van Onderzoek, Educatie en Awareness in Ecosystemen, Biodiversiteit en Aquacultuur (SOBA), had als doel het ontwikkelen van vier (4) educatieve awareness documentaires over de mariene biodiversiteit en bescherming daarvan.

Environmental awareness through 3D animatie filmpjes (2022- 2023)

Dit project uitgevoerd door Suriname Waste Management (SUWAMA) & Smart Productions N.V. had als doel het ontwikkelen en uitzenden van pakkende 3D animatiefilms/ infomercials, over verschillende relevante milieuthema’s, om milieuverantwoord en duurzaam gedrag te stimuleren bij de Surinaamse bevolking door hun bewust te maken over het belang van ons milieu, de uitdagingen waarmee deze geconfronteerd wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan het beschermen en behoud hiervan.

Remeasurements of the trees in the five permanent plots (2023)

Het project uitgevoerd door Nationaal Herbarium Suriname & Anton de Kon Universiteit Suriname, had als doel de her-metingen van de bomen in de vijf permanente percelen in het Brownsberg Natuurpark en inzicht te verkrijgen in het bosgroei mechanisme van de bomendiversiteit voor deze botanische percelen. Deze kavels zijn in 2003 tot stand gekomen met medewerking van Nationaal Herbarium Suriname, Herbarium Utrecht en Stinasu.

Aquatic macrophytes diversity linking to environmental conditions, climate change and carbon sink in north Saramacca and Coronie (2017 – 2023)

Het project uitgevoerd door Nationaal Herbarium Suriname had als doel het uitvoeren van een onderzoek naar o.a. het koolstofgehalte in aquatische macrophyten en de effecten hiervan op klimaatverandering door namelijk:

  1. Het collecteren en Documenteren van waterplanten, algen en water kwaliteit van de Coronie en Saramacca zwamp teneinde verabnd te palen en herbarium specimens te maken.
  2. Het opzetten van experiment: aquatische macrophyten groei op normale dagtemperatuur vs. groei op verhoogde temperatuur teneinde de mogelijke effecten van klimaatsverandering te meten op de macrofieten.
  3. Met klimaatsverandering programma (software) de effecten van klimaatsverandering op de macrofieten modelleren.
Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This