Endowment fund

Bij de oprichting van de Suriname Conservation Foundation is men welverwogen tewerk gegaan.

Het fonds

Bij de oprichting van de Suriname Conservation Foundation is men welverwogen tewerk gegaan. Bij het opzetten van het fonds is diepgaand nagedacht over de inrichting van het fonds. Er moest sprake zijn van duurzame financiering.

De keuze voor van deze vorm van een fonds, teneinde zorg te kunnen dragen voor duurzame financiering, werd gemaakt op basis van beraadslagingen en diepgaande discussies rond de inrichting van het fonds. Alle stakeholders ondersteunden de gedachte dat, in tegenstelling tot de andere beleggingsvormen, met het beleggen in een ‘Endowment’ de beste condities aanwezig zouden zijn voor duurzame financiering.

De Suriname Conservation Foundation is dus een Endowment Fund. Dit houdt in dat de organisatie slechts werkt met de opbrengsten , wat wil zeggen dat het ingebracht kapitaal op de financiele wereldmarkten wordt belegd door professionele beleggers, die een zo hoog mogelijk resultaat bereiken.

De Suriname Conservation Foundation is in juli 2000 formeel van start gegaan, terwijl het kantoor per april 2001 begon met activiteiten. De storting van het kapitaal, groot US$ 8 mln, bestaande uit US$ 6 mln afkomstig van de UNDP/GEF en US$ 2 mln afkomstig van de CI-Foundation, thans GCF, werd tegen het einde van juni 2001 gestort op de rekeningen van de asset manager.

Verdere kapitalisering werd gerealiseerd door uitvoering van het UNDP project “Capacity building support to SCF”, gefinancierd uit Verdragsmiddelen, waardoor tevens de overige door de GEF beschikbare middelen ter beschikking werden gesteld en het beoogde niveau van USD 15 miljoen in 2007 werd bereikt.

Lees meer over de natuur

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This