Welke activiteiten komen in aanmerking?

SCF financiert activiteiten die het behoud van de Surinaamse biodiversiteit bevorderen

In het bijzonder …

 • Beheer van beschermde gebieden en bufferzones;
 • Natuurbehoud buiten beschermde gebieden;
 • Onderwijs en voorlichting, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurbehoud en milieu;
 • Activiteiten gericht op het genereren van inkomen waarbij de duurzame benutting en het behoud van biodiversiteit wordt ondersteund.

Het is van belang dat deze activiteiten:

 • naar verwachting leiden tot blijvende resultaten c.q. deel uitmaken van een structurele aanpak;
 • bijdragen aan breed gedragen beleidsontwikkeling zoals de Nationale Biodiversiteits Strategie;
 • in overeenstemming zijn met de urgentie en de prioriteiten / wensen van de betrokken gemeenschappen;
 • bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van inkomsten gegenereerd uit duurzaam gebruik van milieu en biodiversiteit;
 • bijdragen aan versterking van de institutionele natuurbeheerstructuur, zowel binnen de NGO’s, CBO’s als de overheid;
 • toetsbaar en concreet “in het veld” bijdragen aan duurzame bescherming en beheer van natuur, bos en landschap.

Beoogde effecten voor wat betreft invloed op biodiversiteit

Voor het bepalen van de invloed van de SCF financiering op de biodiversiteit, wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de meetbare effecten van een project.

Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende indicatoren worden gebruikt:

 • Aantal personen dat kennis heeft verworven over het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit;
 • Resultaten van onderzoek naar biodiversiteit en de mogelijkheid van toepassing daarvan;
 • Geldsbedrag gegenereerd door alternatieve inkomensgenererende programma’s en investering van dergelijk inkomen in behoud van biodiversiteit;
 • Totaal aantal medicinale plantenzaailingen die gecultiveerd en geplant zijn;
 • Aantal vrouwen en vrouwengroepen die betrokken zijn bij het behoud van biodiversiteit;
 • Bewijs van inheemse kennis en een systeem dat behoud van biodiversiteit ondersteunt;
 • Aantal gemeenschappen dat gemotiveerd is voor behoud van biodiversiteit;
 • Aantal nieuwe ecotoerisme producten ( bijv. gebaseerd op NTFP);
 • Nieuwe alternatieve energiebronnen en de toepassing daarvan;
 • Omvang van de vermindering van illegale aantasting van het bos en natuurlijke hulpbronnen;
 • Percentage vermindering van stroopincidenten;
 • Omvang van gemeenschapsbos dat is behouden met een wettelijke status.

Lees meer over de natuur

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This