Ons werk

Projecten in uitvoer

Hier is een overzicht van onze projecten in uitvoer:

1. Invloed van extracten van Surinaamse medicinale planten op de groei van bloedvaten in verscheidene preklinische modellen

Dit betreft een meerjaren project met initieel 4 onderzoekslijnen, waarbij het deelonderzoek naar de effectieve werking van moko moko als wondgenezingsmiddel wordt nagegaan. De verwachting is dat dit onderzoek uiterlijk december 2022 wordt afgerond.

 

2. Inventarisatie van bosbijproducten (NTFP’s) en ecotoerisme diensten in het traditioneel woon –en leefgebied der Kwinti’s aan de Boven-Coppename rivier

Het belangrijkste doel van dit project is het identificeren van voorkomens van prioiteits NTFPs en potentiele ecotoerisme locaties geïnventariseerd en gekarteerd, het opstellen van een beheersplan voor beheer en de exploitatie van het bosgebied voor NTFPs en ecotoerisme gericht op duurzaam gebruik en bescherming en het opstellen van financieringsaanvragen voor de financiering van deze prioriteits NTFP’s.

 

3. Education and Research in Sustainable Management of Natural Resources in Suriname

Het belangrijkste doel van dit project is het opleiden en afleveren van wetenschappelijk kader op Master niveau, waardoor er meer deskundigen beschikbaar zijn voor onderzoek en het maken van beleid over natuurbehoud.

 

4. Aquatic macrophytes diversity linking to environmental conditions, climate change and carbon sink in North Saramacca and Coronie swamp

Het doel van dit project is het uitvoeren van een PHD onderzoek naar o.a. het koolstofgehalte in aquatiesche macrofieten en de effecten hiervan op klimaatverandering.

 

5. Ontwikkeling van de Nationale Biodiversiteit Strategie 2021-2030 (incl. communicatie/ awareness plan) en bijbehorend Actieplan 2021 – 2025

Dit project wordt uitgevoerd door het Ministerie van ROM en betreft het Actualiseren van de Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) en het bijbehorend Actie plan (NBSAP) om te voldoen aan de verplichtingen voor de nationale implementatie van de Conventie inzake Biodiversiteit Artikel 6.

 

6. Environmental awareness through animated 3D infomercials

Dit project wordt uitgevoerd door Suwama met als doel Milieuverantwoord en duurzaam gedrag stimuleren bij de bevolking van Suriname, door hun bewust te maken over het belang van ons milieu, de uitdagingen waarmee deze geconfronteerd wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan het beschermen en behoud hiervan. Dit wordt gedaan d.m.v. het ontwikkelen en uitzenden van pakkende 3D animatiefilms.

 

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This