Richtlijnen

voor de financieringsaanvraag

Stappen, Kosten & Aandachtspunten

De hoogte van het bedrag dat kan worden toegekend aan een goedgekeurde financieringsaanvraag is niet vastgelegd. Zowel grote, middelgrote als kleine projecten kunnen in aanmerking komen voor financiering. Uitgangspunt is dat de beschikbare middelen ten goede komen aan de activiteiten zoals aangegeven in de SCF doelstellingen.

Met betrekking tot de te financieren kosten van een project kan gesteld worden dat:

  • Alleen kosten die binnen de uitvoeringsperiode van het project vallen, zoals genoemd in de overeenkomst, mogen worden opgebracht;
  • Alle kosten dienen eenduidig toegerekend te kunnen worden aan het project en de daarin vermelde activiteiten;

Kosten die niet in aanmerking komen voor financiering door SCF zijn:

  • Kosten die tot de normale bedrijfsvoering gerekend kunnen worden;
  • Participatie in workshops, congressen en seminars, die niet gericht zijn op training;
  • Initiatieven met een commerciële doelstelling

Andere belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Duidelijk aan te geven of de aanvraag het hele project betreft of bepaalde onderdelen van een project.
  • De eigen financiële inbreng.
  • Co-financiering door derden Hiervoor is vooraf goedkeuring door SCF noodzakelijk.
  • Andere vormen van ondersteuning zoals cofinanciering door derden, de inzet van vrijwilligers of bijdragen in natura (deze moeten inzichtelijk worden gemaakt).
  • Kosten moeten marktconform en op marktconformiteit verifieerbaar zijn.

Lees meer over de natuur

Studenten University of Pittsburgh bezoeken SCF

Studenten University of Pittsburgh bezoeken SCF

Een groep studenten van de University of Pittsburgh, School of Public Health bracht op 25 juli 2022 j.l., onder leiding van prof. dr. Maureen Lichtveld en Firoz Abdoel-Wahid PhD, een bezoek aan de Suriname Conservation Foundation. Tijdens dit bezoek hebben de...

SGPP Nieuwsbrief: April 2022

SGPP Nieuwsbrief: April 2022

Op 1 april 2022 was het Assuria Event Center omgetoverd in een tropisch paradijs. Grote planten in rustieke set-up en speciale belich-ting creëerden een zakelijke, maar groene en warme sfeer. Een ideale omgeving voor het houden van de eerste bijeenkomt van het...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This