Studenten van de masteropleiding “Sustainable Management of Natural Resources” van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben afgelopen weekend een studie uitgevoerd in het Centraal Suriname Natuurreservaat. Dit als onderdeel van het vak “Nature Conservation Management”.

Het CSNR-gebied behoort tot de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld en heeft een grote diversiteit aan planten- en diersoorten door de grote verscheidenheid aan ecosystemen.

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan hoe de bewoners van de dorpen Witagron en Kaaimanston, staan tegenover het Centraal Suriname Natuurreservaat dat het grootste beschermde gebied is in Suriname. Als instrument voor het onderzoek, dat een sociale invalshoek heeft en de lokale inwoners als onderzoeksobject beschouwt, hebben de studenten gekozen voor een “semi-gestructureerd interview”, ook wel enquête-onderzoek genoemd, dat bestond uit open vragen.

Door middel van het enquête-onderzoek is tevens nagegaan wat de meningen, bezwaren of wenselijkheden zijn van de dorpsbewoners met betrekking tot het Centraal Suriname Natuurreservaat. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd. Dit vierdaags onderzoek is gefinancierd door het SCF-SMNR Green Partner Programma 2018-2022.

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This