(Sur: Blaka-ede petpet)

De mannetjes zijn overwegend glinsterend blauwgroen gekleurd met een zwarte ‘masker’ aan de bovenkant en zijkanten van de kop.

Slagpennen en buitenste staartveren zijn zwart met een blauwgroene rand. De vrouwtjes zijn groen van boven en geelgroen van onderen en hebben geen zwart op de kop.

De snavel is vrij lang en licht gebogen; bovensnavel oftewel maxilla zwart, ondersnavel oftewel mandibel heldergeel.
De lichaamslengte bedraagt circa 14 cm, gewicht ongeveer 22 gram.

De zeldzame Groene suikervogel foerageert in paren of in het gezelschap van andere soorten. Het voedsel bestaat uit stuifmeel, nectar en soms ook insecten. Deze soort bewoont savanne-en regenbossen.

De paartijd duurt van april tot juli. Er worden 2 eitjes gelegd die na 12 tot 14 dagen uitkomen. Na 2 weken vliegen de jonge vogels voor het eerst uit en worden geslachtsrijp na ongeveer 2 jaar.

De Groene suikervogel die conform de Jachtwet en het Jachtbesluit beschermd is, bereikt een leeftijd van circa 10 jaar.

Samenstelling: ASHOK PHERAI’s NATURE SCOPE
Facebook: in 1 deel weergegeven | 16 maart 2022

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This