Sur: Blakanoso

De grote zwarte snavel en prachtige gele borst zijn kenmerkend voor deze soort.

De gele borst is afgezet door een felrode band. De keel is geel of wit van kleur. De spanwijdte van de vleugels bedraagt ruim 40 cm. Het gewicht varieert tussen 350 en 400 gram.

Door hun korte brede vleugels kunnen ze slechts ongeveer 100 m per keer vliegen. Zwartsnaveltoekans zoeken in de Canopy (bovenste boomkronenlaag van het regenwoud) naar vruchten. Ook roven ze eieren en nestjongen van andere vogelsoorten. Ze struinen overdag actief de boomkruinen af op zoek naar vruchten. Daarbij huppen ze meer van tak tot tak dan dat ze vliegen.

Door de grote snavel maken ze een enigszins topzware indruk. De snavel is zeer stevig en krachtig, maar hol en zeer licht van gewicht en vormt daardoor geen belemmering bij het vliegen; dit geldt ook voor de andere soorten toekans. Ze leven in kleine groepen en maken een schor, hoog, schril geluid dat ze minutenlang om de seconde herhalen. Ze slapen en broeden in boomholtes en komen voor in de regenwouden en worden vaak in de buurt van rivieren gezien.

Bij de paringsritueel gooien ze fruit naar elkaar toe. Er worden 2 tot 4 eieren gelegd in een boomholte en na 16 tot 18 dagen worden de jongen blind en naakt geboren. Pas na 2 weken valt de snavel op en na ongeveer 4 maanden zijn de jongen volledig ontwikkeld.

Geslachtsrijpheid wordt bereikt na 2 tot 3 jaar.

De Zwartsnaveltoekan, die conform de Jachtwet en het Jachtbesluit beschermd is, bereikt een leeftijd van 15 tot 20 jaar.

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This