Sinds 2014 wordt over de hele wereld telkens op 3 maart World Wildlife Day herdacht. Dit besluit werd genomen tijdens de 68ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN op 20 december 2013. Deze internationale speciale dag, ingesteld door tussenkomst van het CITES Secretariaat, is bedoeld om de bewustwording van de instandhouding van Wildlife (in het wild levende dieren en planten) te verhogen.

Enkele overeenkomsten zijn:

  • Door de schoonheid en verscheidenheid van in het wild levende dieren en planten dient beschermd te worden voor de huidige en komende generatie’s;
  • De steeds toenemende waarde van wilde flora en fauna;
  • Dat de volken en Staten de beste beschermers zijn en behoren te zijn;
  • Internationale samenwerking.

Het thema voor dit jaar is:
Recovering Key Species For Ecosystem Restoration, vrij vertaald: Herstel van belangrijke soorten voor herstel van ecosystemen.

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This