Supporting

SCF Goodwill Ambassador

Ondersteunend

Op basis van de bijzondere betrokkenheid van personen van verdienste bij het werk van SCF, zij het doel en de missie van SCF onderschrijven en zij als persoon hun bijdrage willen leveren, kunnen zij door het Bestuur worden benoemd tot Goodwill Ambassador. De benoeming in deze functie heeft tot doel de stichting extern te helpen en te ondersteunen in het bereiken van haar statutaire doel.

De Goodwill Ambassador kan optreden als vertegenwoordiger van de SCF in binnen- en buitenland, waarbij vooral als werkgebied gedefinieerd kan worden, het mobiliseren van fondsen ten behoeve van de SCF voor de uitvoering van haar doelstellingen. Hierbij wordt niet uitgesloten dat ook de uitvoering van (bijzondere) projecten en de financiering van deze activiteiten speciale aandacht van een Goodwill Ambassador kunnen krijgen.

De Goodwill Ambassador van de SCF wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. Na het verstrijken van deze aanstellingsperiode is de Goodwill Ambassador terstond herbenoembaar.

Lees meer over de natuur

Kustafslag

Kustafslag

Door de steeds veranderende Guyanastroom als gevolg van de steeds veranderende kustvorm en omgekeerd, wijzigt de situatie langs de kust zich voortdurend. Steeds vindt materiaaltransport plaats in westelijke richting als gevolg van de oost-west gerichte zeestroming....

Vieruursbloem

Vieruursbloem

(Ned: Nachtschone) De plant is een sterk vertakte, kruidachtige plant uit tropisch Amerika. De hoofdwortel is knolvormig verdikt, de stengels zijn aan de knopen verdikt. De gesteelde bladeren staan in paren; de bladschijf is eivormig tot driehoekig of enigszins...

Zwemmen van vissen

Zwemmen van vissen

Veel vissen zijn in staat om grote snelheden te ontwikkelen bij het zwemmen; een zeer grote snelheid kan de vis echter niet lang volhouden. Daarom ziet men dat een vis na even pijlsnel door het water te schieten, stilhoudt. De manier van zwemmen hangt af van de...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This