SGPP

Suriname Conservation Foundation Green Partnerschip Program

Hebt u een interessant project dat helpt de natuur en de biodiversiteit te beschermen?
Wij horen graag over. Kijk op onze project financiering pagina om te zien of u in aanmerking komt.

Partnerschappen

Een van de strategische doelen van SCF is geformulererd als “Het aangaan van partnerschappen en andere samenwerkingsverbanden met nationale en internationale partners resulterend in het gezamenlijk financieren van SCF projecten”. De bewustwording over het behoud van de Surinaamse natuur zal zo breed mogelijk gedragen moeten worden. Dit bewustzijn moet zeker ook gezien worden tegen de achtergrond van de internationaal toenemende bewustwording van het belang van de biodiversiteit en de toepassing van ‘groene technologie’ en als gevolg daarvan ook een toenemende vraag naar zogenaamde ‘groene’ producten en diensten.

In de afgelopen jaren heeft het Surinaamse bedrijfsleven steeds weer interesse getoond voor de bescherming van de Surinaamse natuur. In 2010 zijn de eerste bedrijven een samenwerking aangegaan met de Suriname Conservation Foundation (SCF) met als doel om in de ruimste zin des woords, ondersteuning te geven aan de bewustwording over en de bescherming van onze natuur.

Al heel gauw werd duidelijk, dat men bij het Surinaamse bedrijfsleven zich er terdege van bewust is hoe belangrijk de natuur is voor de mensheid en voor onze economie. Dit uitte zich in een bijzonder belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor het werk van de Suriname Conservation Foundation (SCF). Als gevolg hiervan hebben een aantal gerenommeerde bedrijven het besluit genomen gehoor te geven aan de uitnodiging van de Suriname Conservation Foundation (SCF) om partner te worden van het SCF Green Partnership Program.

Het SCF Green Partnership Program heeft als doel om samen met partners uit het Surinaams bedrijfsleven, die de natuur een warm hard toedragen, te werken aan:

  • Het verbreden van het financiële draagvlak van het SCF Endowment Fund voor het financieren van projecten.
  • Processen ter vergroening van de eigen interne organisatie door toepassing van innovatieve administratieve en productie methoden / technologieën.
  • Het stimuleren van de toepassing van groene technologie en processen die een positieve bijdrage moet leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.
  • Ondersteuning te geven aan het vervaardigen van educatieve video’s/documentaires ter verspreiding en verbreding van de kennis over de Surinaamse natuur.
  • Het organiseren van seminars over specifieke onderwerpen die te maken hebben met de bescherming van onze natuur

Biodiversiteit is niet alleen voor de Surinaamse economie, maar ook voor de rest van de wereld van groot belang, willen we kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van voldoende natuurlijke grondstoffen en de diensten die de verschillende ecosystemen ons bieden. Hierbij zal voldoende aandacht besteed moeten worden aan aspecten als bodem, water, klimaat, ecosystemen, non-timber forest products (NFTP) en niet te vergeten de aspecten van alternatieve energie en de toepassing van de relevante technologieën die daarbij horen.

SGPP

Suriname Conservation Foundation Green Partnerschip Program

Lees meer over de natuur

Kustafslag

Kustafslag

Door de steeds veranderende Guyanastroom als gevolg van de steeds veranderende kustvorm en omgekeerd, wijzigt de situatie langs de kust zich voortdurend. Steeds vindt materiaaltransport plaats in westelijke richting als gevolg van de oost-west gerichte zeestroming....

Vieruursbloem

Vieruursbloem

(Ned: Nachtschone) De plant is een sterk vertakte, kruidachtige plant uit tropisch Amerika. De hoofdwortel is knolvormig verdikt, de stengels zijn aan de knopen verdikt. De gesteelde bladeren staan in paren; de bladschijf is eivormig tot driehoekig of enigszins...

Zwemmen van vissen

Zwemmen van vissen

Veel vissen zijn in staat om grote snelheden te ontwikkelen bij het zwemmen; een zeer grote snelheid kan de vis echter niet lang volhouden. Daarom ziet men dat een vis na even pijlsnel door het water te schieten, stilhoudt. De manier van zwemmen hangt af van de...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This