RedLAC

Internationale partner

RedLAC lidmaatschap voor SCF

De focus van de Suriname Conservation Foundation voor het uitvoeren van haar taken is het behoud en de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen in Suriname.

Sinds 2001 is de Suriname Conservation Foundation lid van de RedLAC, de Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Tijdens de IX e General Assembly die in 2007 in El Salvador werd gehouden, is de Executive Director van de Suriname Conservation Foundation gekozen tot bestuurslid van de RedLAC voor een periode van twee maal twee jaar. Deze termijn liep ten einde in 2011, op de XIIIe General Assembly van de RedLAC die in dat jaar in Suriname is gehouden.

RedLAC, het netwerk van Latijns Amerikaanse milieufondsen is een groep van 25 fondsen uit 13 verschillende landen, die samenwerken om zichzelf te versterken door middel van het uitwisselen van kennis en ervaring. Het netwerk fungeert als een platform voor samenwerking op het gebied van het ontwikkelen van regionale programma’s.

De oprichting van RedLAC

RedLAC werd in 1998 opgericht door een drietal grote milieufondsen uit Mexico, Peru en Brazilië. Dit gebeurde in samenwerking met Conservation International en de Gordon & Betty Moore Foundation, onder de naam ‘Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe’ (letterlijk vertaald, Netwerk van milieufondsen uit Latijns Amerika en de Caribische Regio).

Sinds de oprichting hebben vele milieufondsen uit Latijns Amerika en de Caribische Regio zich aangesloten bij RedLAC (zie overzicht Lidfondsen van de RedLAC).

Het lidmaatschap

De meeste van deze fondsen hebben het karakter van een Endowment Fund, waarbij het kapitaal niet wordt gebruikt, maar belegd op de internationale kapitaalmarkt, terwijl de activiteiten van het fonds worden gefinancierd uit de beleggingsopbrengsten.

De fondsen zijn in feite financierings instellingen die hun doel, veelal het behoud van de biodiversiteit in hun gebied, maar soms ook het financieren van het onderhoud van een specifiek natuurgebied, trachten te bereiken door initiatieven die voor dit doel van belang zijn, te financieren.

In principe is het lidmaatschap niet beperkt tot slechts één enkel fonds per land. Alle fondsen in de regio, die voor het lidmaatschap in aanmerking komen, kunnen ook daadwerkelijk lid worden. Zo zijn er een paar landen, waarvan meerdere fondsen lid zijn van de RedLAC (zie overzicht Lidfondsen RedLAC).

Veel fondsen van buiten de regio, uit bijvoorbeeld Afrika en Azië, zijn op dit moment geen lid van de RedLAC, maar hebben belangstelling getoond voor het lidmaatschap. Ze mogen wel deelnemen aan de General Assembly conferenties.

Waarom lid worden van de RedLAC?

Het lidmaatschap van de RedLAC heeft voordelen en kan van nut zijn in het helpen ondersteunen van haar leden:

  • Toegang tot informatie die voor milieu fondsen van belang kan zijn;
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van fondsenbeheer;
  • Coördinatie van relaties met internationale organisaties;
  • Internationale vertegenwoordiging;
  • Deelgenoot maken van gegevens over biodiversiteit en natuurbescherming;
  • Collectief aantrekken van deskundigheid voor geven van adviezen voor problemen van gemeenschappelijke aard;
  • Het gezamenlijk uitvoeren van regionale projecten

Maar, de leden hebben ook recht om:

  • Te kiezen of gekozen te worden voor de Executive Committee;
  • Deel te nemen in commissies of werkgroepen;
  • Aanwezig te zijn, te spreken en te stemmen in de Algemene Vergadering.

Het doel

Het voornaamste doel van het lidmaatschap van RedLAC is de uitwisseling van kennis en ervaring bij het functioneren van de milieufondsen. Daarnaast worden data van de diverse leden en lidlanden verzameld en in databanken ondergebracht, die dan beschikbaar zijn voor een ieder via het internet.

Activiteiten van RedLAC

De activiteiten van de lidfondsen zijn in het algemeen in drie hoofdgroepen te verdelen;

Het juiste beheer van het kapitaal en de financiële middelen. Veelal is het beheer van het kapitaal gedelegeerd aan professionele asset managers, zoals bij de SCF door het Zwitsers Amerikaans bedrijf UBS. Deze groep van activiteiten wordt in het algemeen “Asset Management” genoemd.

Vervolgens zijn er de taken die ten doel hebben fondsen te verwerven voor de uitvoering van de taken en de vergroting van de assets. Deze groep van taken wordt “Resource Mobilization” genoemd.

En de hoofdtaak is de beschikbaarstelling van financiële middelen voor de uitvoering van projecten, als activiteit genoemd “Grantmaking”

De RedLAC biedt de leden de gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen, vooral op deze drie gebieden. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd waarop kennis van de leden op deze gebieden wordt vergroot en verdiept. Daar het reizen dikwijls een kostbare aangelegenheid is, wordt ernaar gestreefd de formele algemene jaarvergadering van leden te combineren met de mogelijkheden tot uitwisseling en vergroting van kennis en ervaringen. Naast deze activiteit worden ook andere projecten die een collectief karakter hebben, door het jaar heen uitgevoerd. Dit kan variëren van de opstelling van strategische plannen tot de samenstelling van een Multinationale databank (Ecofunds).

Welke voordelen heeft het RedLAC lidmaatschap voor SCF?

De SCF heeft gebruik kunnen maken van de trainings activiteiten die door RedLAC werden georganiseerd, door medewerkers meerdere malen hierin te laten participeren. Ook nu wordt goed gebruik gemaakt van de uitwisseling van kennis en ervaring. SCF heeft in de tien jaar van haar bestaan veel ervaring opgedaan en heeft ook zelf kennis uit te wisselen.

Een belangrijke samenwerking is de opzet en samenstelling van een Multinationale databank voor lidfondsen uit het Amazonegebied. Deze databank is niet uitsluitend gericht op leden, maar geeft aan wat er in de landen van de Amazone regio op het gebied van de conservering van de biodiversiteit gebeurt, met als bedoeling deze databank, die momenteel bekend staat als “Ecofunds”, uit te breiden en data op te nemen van alle betrokken landen. Het Amazonegebied wordt gezien als een start. Deze beperking werd eerder ingegeven door de beschikbare financiële middelen om met de data bank op te starten. Bij het beschikbaar komen van meer middelen zal deze uitbreiding haar beslag krijgen.

Het overleg met een zo groot aantal verschillende collega fondsen en de mogelijkheid tot consultatie bij de oplossing van problemen die zich voordoen, is op zich zelf al een groot voordeel. De Suriname Conservation Foundation heeft van dit voordeel steeds goed gebruik kunnen maken.

Website: RedLAC

Lees meer over de natuur

Excursie Blanche Marie Vallen en Avanavero vallen

Excursie Blanche Marie Vallen en Avanavero vallen

De Program Management unit van SCF heeft van 25 februari tot en met 1 maart 2024 deelgenomen aan een excursie aan de adembenemende Blanche Marie Vallen en Avanavero vallen! We zijn verheugd om te delen dat dit bezoek van monitoringsaard was en een essentieel onderdeel...

Peruvia Natuurreservaat (2)

Jaar van instelling: 1986 Oppervlakte: 31.000ha IUCN Categorie: IV Locatie: District Coronie, ongeveer 90 km ten westen van Paramaribo Terug in de tijdDe reis naar Peruvia is bijzonder. Aan de rechteroever van de Coppenamerivier kom je langs het dorpje Loksi Bon, een...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees gerust: we zullen jou niet spammen en je kunt op ieder moment afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.

 Adres

Dr. J.F. Nassylaan 17, Paramaribo - Suriname (Zuid Amerika)

Contact informatie

Telefoon: (+597) 470-155
Fax: (+597) 470-156

E-mail ons

surcons@scf.sr

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This