Het is meer dan bekend dat het onderwerp “Milieu”, heden ten dage niet meer weg te denken is. Zowel op internationaal als op nationaal niveau, wordt er heel veel aandacht hieraan besteedt. Op nationaal niveau heeft ons land met de aanname van de Milieu Raamwet zich eraan gecommitteerd, om dit onderwerp de belangrijke plaats te geven die het verdient.

Het is in dit kader dat de Suriname Conservation Foundation een website heeft ontwikkeld en gelanceerd met het doel om alle relevante wet- en regelgeving producten bij elkaar te hebben.

De informatie zoals opgenomen is relevant voor verscheidene actoren, met name de overheid, het bedrijfsleven en voornamelijk de studenten, die veel aan deze website zullen hebben.

Voor het adequaat informatie voorziening en beheer was het nodig om een werkgroep in te stellen, onder leiding van Mw. Nancy del Prado met als leden Mw. Gina Griffith, Mw. Ivette Pengel- Patterzon, Dhr. Jeffrey Joemmanbaks, Mw. Kamini Tajib, Mw. Shelley Wip- Soetesonojo en Mw. Raisa Abendanon.

De link naar de website: www.milieuwetten.com

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This