Door de steeds veranderende Guyanastroom als gevolg van de steeds veranderende kustvorm en omgekeerd, wijzigt de situatie langs de kust zich voortdurend. Steeds vindt materiaaltransport plaats in westelijke richting als gevolg van de oost-west gerichte zeestroming.

Als een modderbank verdwijnt kunnen de brandingsgolven de kust weer ongestoord bereiken, ze worden dan niet langer door de weke modder gedempt; het parwabos wordt dan aangevreten en ondermijnd, de wortelstelsels spoelen bloot en bomen vallen om. Hele stukken land worden op die manier uit de kust geslagen.

Er ontstaat een zogenaamde happenkust: een aaneenschakeling van kleine baaien van elkaar gescheiden door in zee stekende kapen.Op die plaatsen kan het water zeer onstuimig zijn. Pogingen om daar met een bootje te ‘landen’ zijn levensgevaarlijk.Is er voor een dergelijke afslagkust zand- of schelpmateriaal aanwezig dan kan op deze plaatsen een strand ontstaan; het materiaal kan van de zeebodem zijn opgewoeld of afkomstig zijn van oostelijker gelegen ritsen die in afslag verkeren. Deze stranden vinden we vooral in de kustreservaten Wia-Wia en Galibi.Landschappelijk kunnen we dus 3 terreintypen onderscheiden; het open water, de bij laagwater droogvallende modderbanken (hier en daar begroeid met sarasaragrasi) en tenslotte het parwabos.Elk terreintype herbergt een eigen dierenwereld.

Samenstelling: ASHOK PHERAI’s NATURE SCOPE
Facebook: in 2 delen weergegeven | 29 en 30 maart 2022

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This