Mensen zijn verantwoordelijk voor het niet in balans zijn van de ecosystemen, maar wij kunnen altijd nog onderdeel zijn van de oplossing.

De Internationale Wereld Biodiversiteits Dag (The International Day for Biological Diversity” wordt jaarlijks herdacht op 22 Mei. Het is een dag waarop ernaar gestreefd wordt om wereldwijd bewustwording te creëren voor de bescherming van de biologische hulpbronnen. Eveneens om ook aandacht te schenken aan de wereldwijde biodiversiteit die onze natuur, vorm en inhoud geven – niet alleen de verschillende planten, dieren en micro-organismen om, maar ook de genetische verscheidenheid van elk van hen, en de grote variëteit aan ecosystemen van onze planeet.

Het schrappen van de Internationale Dag voor de Biologische Diversiteit, zou wereld nieuws zijn, omdat met name deze internationale dag ons het nodige inzicht geeft in de problemen die moeten worden aangepakt.

Echter, wanneer het op de Biologische Diversiteit aankomt, zien we dat de data rond de achteruitgang jaar-op-jaar erger wordt en dat de noodzaak en de roep voor het ondernemen van actie steeds groter wordt.

Volgens de Verenigde Naties is driekwart van het milieu op land en ongeveer 66 % van het milieu in de zee gemodificeerd of verandert door menselijke activiteit. In één van de laatste rapporten welke is uitgegeven door de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) staat, dat meer dan een miljoen dier- en plantensoorten op de rand van uitsterven, staan.

Alleen wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij deel zijn van de oplossing of zelfs de oplossing zijn, zullen wij in staat zijn de schade die wij aan de natuur toebrengen, een halt toe te roepen.

Biodiversiteit: De sleutel tot het beteugelen van pandemieën
De Verenigde Naties geeft aan dat meer dan 3 miljard mensen voor hun levensonderhoud, afhankelijk zijn van mariene en kustbiodiversiteit, terwijl 1.6 miljard mensen, afhankelijk zijn van het bos. De bescherming van de biodiversiteit is van eminent belang voor het verzekeren van onze overleving.

De recente Corona Pandemie dwingt ons om de beschermende rol die de biodiversiteit in ons leven speelt, te heroverwegen als wij kijken naar de toekomst van de mensheid. De vele mogelijkheden die de biodiversiteit biedt, zullen resulteren in een fundamenteel voordeel namelijk de bescherming tegen infectieziekten.

Wetenschappers geven aan dat het verdwijnen of het verlies aan biodiversiteit, het aantal gevallen waarbij ziekten van het dier op de mens worden overgebracht, kan toenemen. In feite heeft ca. 70 % van de opkomende infectieziekten van de afgelopen jaren haar oorsprong in de overbrenging van dier op mens. Deze wijze van overbrenging wordt ook wel zoönose genoemd.

Daar verschillende diersoorten vaak betrokken zijn bij de verspreiding van infecties, zal het verlies aan biodiversiteit de kans vergroten dat de ziekteverwekkers de mens bereiken.

Aantal keer gedeeld

Pin It on Pinterest

Share This