Wie komen in aanmerking?

SURINAME CONSERVATION FOUNDATION

Als duurzaam Surinaams milieufonds bij uitstek zet de Suriname Conservation Foundation (SCF) zich in voor de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen en voor de beschermde gebieden van Suriname in het bijzonder.

Dit doet zij onder andere door het financieren van projecten en activiteiten die het behoud van de Surinaamse biologische diversiteit bevorderen. Deze financiering geschiedt uit de opbrengsten van het Endowment fonds en zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, komen projecten in aanmerking komen die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit in Volgens de statuten van de Suriname Conservation Foundation (SCF) wordt 65% van de beschikbare fondsen besteed aan de versterking van het beheer van beschermde gebieden en buffer zones.

Voor financiering van projecten door de Suriname Conservation Foundation (SCF) komen in aanmerking instanties die werkzaam zijn op het gebied van het behoud en beheer van de biodiversiteit in Suriname.

 Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s).
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die zijn geregistreerd volgens de relevante Surinaamse wetgeving.

 Gemeenschapsorganisaties (CBO’s).
Gemeenschapsorganisaties en gebruikersgroepen.

 Lokaal gekozen lichamen.
Commissies voor dorpsontwikkeling en commissies voor districtsontwikkeling.

 Overheidsinstellingen en parastatale organisaties.
Relevante afdelingen van de overheid.

 Onderzoeksinstituten en Individuen.
Onderzoeksinstituten en individuen met een aantoonbare onderzoeksachtergrond en -expertise op het gebied van biodiversiteit.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING VOOR FINANCIERING

De Suriname Conservation Foundation (SCF) financiert activiteiten die het behoud van de Surinaamse biodiversiteit bevorderen, in het bijzonder:

 Beheer van beschermde gebieden en bufferzones;

 Natuurbehoud buiten beschermde gebieden;

 Onderwijs en voorlichting, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurbehoud en milieu;

 Activiteiten gericht op het genereren van inkomen waarbij de duurzame benutting en het behoud van biodiversiteit wordt ondersteund.

 

Het is van belang dat deze activiteiten:

 naar verwachting leiden tot blijvende resultaten c.q. deel uitmaken van een structurele aanpak;

 bijdragen aan breed gedragen beleidsontwikkeling zoals de Nationale Biodiversiteits Strategie;

 in overeenstemming zijn met de urgentie en de prioriteiten / wensen van de betrokken gemeenschappen;

 bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van inkomsten gegenereerd uit duurzaam gebruik van milieu en biodiversiteit;

 bijdragen aan versterking van de institutionele natuurbeheerstructuur, zowel binnen de NGO’s, CBO’s als de overheid;

 toetsbaar en concreet “in het veld” bijdragen aan duurzame bescherming en beheer van natuur, bos en landschap.BEOOGDE EFFECTEN VOOR WAT BETREFT INVLOED OP BIODIVERSITEIT

Voor het bepalen van de invloed van de SCF financiering op de biodiversiteit, wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de meetbare effecten van een project.

Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de volgende indicatoren worden gebruikt:

 Aantal personen dat kennis heeft verworven over het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit;

 Resultaten van onderzoek naar biodiversiteit en de mogelijkheid van toepassing daarvan;

 Geldsbedrag gegenereerd door alternatieve inkomensgenererende programma’s en investering van dergelijk inkomen in behoud van biodiversiteit;

 Totaal aantal medicinale plantenzaailingen die gecultiveerd en geplant zijn;

 Aantal vrouwen en vrouwengroepen die betrokken zijn bij het behoud van biodiversiteit;

 Bewijs van inheemse kennis en een systeem dat behoud van biodiversiteit ondersteunt;

 Aantal gemeenschappen dat gemotiveerd is voor behoud van biodiversiteit;

 Aantal nieuwe ecotoerisme producten (bijv. gebaseerd op NTFP);

 Nieuwe alternatieve energiebronnen en de toepassing daarvan;

 Omvang van de vermindering van illegale aantasting van het bos en natuurlijke hulpbronnen;

 Percentage vermindering van stroopincidenten;

 Omvang van gemeenschapsbos dat is behouden met een wettelijke status.