Privacy policy

Wat houdt onze privacy policy in?

SCF respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen indien wij met u communiceren en/of u een project aanvraag in dient. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SCF zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van projecten en/of voorstellen.

Inhoud site

Aan het samenstellen en onderhouden van de inhoud van deze site is/wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Ondanks deze zorgvuldigheid kan de beschikbare informatie veranderd zijn, onvolledig zijn of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt SCF geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. SCF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige direct of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de site aangeboden informatie.

De inhoud van deze site is eigendom van de SCF. Niets van deze site mag worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de SCF.