Over SCF

De Suriname Conservation Foundation (SCF), een stichting naar Surinaams recht, is op 14 maart 2000 opgericht voor natuurconservering in Suriname.

Vanaf haar oprichting heeft SCF zich ontwikkeld tot een duurzame Surinaamse Natuurfonds, dat zich inzet voor bescherming van de biodiversiteit, in het bijzonder in de beschermde gebieden. De Suriname Conservation Foundation financiert zoveel als mogelijk projecten die te maken hebben met het beheer en het behoud van de Surinaamse natuur, maar ook aktiviteiten die een bijdrage leveren aan de vergroting van de bewustwording over de rijkdom van de Surinaamse natuur.
Het voortbestaan van de natuur is in grote mate bepalend voor het voortbestaan van de mensheid. Met name de rijkdom aan biodiversiteit speelt een niet te onderschatten rol van betekenis in de kwaliteit van het voortbestaan van de mens. Willen we kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van voldoende natuurlijke grondstoffen en de diensten die de verschillende ecosystemen ons bieden, dan zal de natuur beschermd moeten worden.

De Suriname Conservation Foundation heeft als doel het beheer en behoud van de biodiversiteit, door onder andere de volgende activiteiten te financieren of financieel te ondersteunen:

 Het Beheer van beschermde gebieden en bufferzones.

 Activiteiten voor natuurbehoud buiten beschermde gebieden.

 Onderwijs en voorlichting, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurbehoud en milieu.

 Activiteiten gericht op het genereren van inkomen, waarbij duurzame benutting en het behoud van de biodiversiteit wordt ondersteund.