Suriname

Niet ontdekte ongerepte natuurschatten

Het grondgebied van de Republiek Suriname maakt op het Zuid Amerikaanse continent, deel uit van het enorme Amazone Regenwoud. Dit Amazone Regenwoud is het grootste tropische regenwoud ter wereld. Helaas wordt in sommige delen van deze regio de biologische diversiteit sterk bedreigd, terwijl in andere delen er wel beschermende maatregelen worden getroffen.

Het grote regenwoud van Suriname vormt een deel van het unieke ecosysteem, de ‘Guayana Shield Bio-regio’. Hierin zijn vele biologische soorten, planten en dieren, nog behouden, maar net zo als in andere delen van het Amazone regenwoud, kan als gevolg van economische activiteiten of soms zelfs onkunde bij de bevolking, deze biodiversiteit in gevaar kan komen.
Suriname, maakt samen met Guyana, Frans Guyana, Venezuela, Noord Brazilië en het oostelijk deel van Columbia deel uit van het Guyanaschild. Suriname is het groenste land ter wereld met een bosbedekking van ca. 90% primair bos en 4% secundair bos. Dit maakt Suriname uniek.

De kust van Suriname is wild en bestaat uit modderbanken, zandbanken, mangrovebossen en zwampen. De mangrovebossen kunnen een hoogte van ± 20 meter bereiken. Er zijn verschillende soorten mangrove, maar de Black Mangrove of de Avicenna germinans (parwa) komt in Suriname het meest voor. De mangrove is zeer belangrijk als tussenstop en overwinteringsgebied voor vele vogelsoorten, waaronder de Rode Ibis (scarlet ibis/Eudocimus ruber).
Suriname is ook rijk aan zoetwaterreserves, zo’n 228.000 m3 per capita aan hernieuwbare hulpbronnen zoetwater. Echter worden deze hulpbronnen in ernstige mate bedreigd door menselijke aktiviteiten zoals kwikvervuiling bij de goudwinning.
Suriname heeft ongeveer 61 endemische vissoorten.

Aantallen groepen van plant- en diersoorten in Suriname (2009)

Species Number
Zoogdieren 192
Vogels 715
Reptielen 175
Amfibieen 102
Zeevissen 360
Zoetwater vissen 318
Planten more or less 5,100