Supporting

SCF GOODWILL AMBASSADOR

Op basis van de bijzondere betrokkenheid van personen van verdienste bij het werk van SCF, zij het doel en de missie van SCF onderschrijven en zij als persoon hun bijdrage willen leveren, kunnen zij door het Bestuur worden benoemd tot Goodwill Ambassador. De benoeming in deze functie heeft tot doel de stichting extern te helpen en te ondersteunen in het bereiken van haar statutaire doel.

De Goodwill Ambassador kan optreden als vertegenwoordiger van de SCF in binnen- en buitenland, waarbij vooral als werkgebied gedefinieerd kan worden, het mobiliseren van fondsen ten behoeve van de SCF voor de uitvoering van haar doelstellingen. Hierbij wordt niet uitgesloten dat ook de uitvoering van (bijzondere) projecten en de financiering van deze activiteiten speciale aandacht van een Goodwill Ambassador kunnen krijgen.

De Goodwill Ambassador van de SCF wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. Na het verstrijken van deze aanstellingsperiode is de Goodwill Ambassador terstond herbenoembaar.