SCF …. in partnerschap met het surinaamse bedrijfsleven

Al heel gauw werd duidelijk, dat bij het Surinaams bedrijfsleven zich er terdege van bewust is hoe belangrijk de natuur is voor de mensheid en voor onze economie.

Dit uitte zich in een bijzonder belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor het werk van de Suriname Conservation Foundation. Als gevolg hiervan hebben een aantal gerenommeerde bedrijven het besluit genomen partner te worden van het Suriname Conservation Foundation Green Partnership Program.

Het SCF Green Partnership Program heeft als doel om samen met partners uit het Surinaams bedrijfsleven, die de natuur een warm hard toedragen, te werken aan:

  • aan het verbreden van het financiële draagvlak van het SCF Endowment Fund voor het financieren van projecten.
  • processen ter vergroening van de eigen interne organisatie door toepassing van innovatieve.
  • het stimuleren van de toepassing van groene technologie en processen die een positieve bijdrage moet leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.
  • Ondersteuning te geven aan het vervaardigen van educatieve video’s/documentaires ter verspreiding en verbreding van de kennis over de Surinaamse natuur.
  • Het organiseren van seminars over specifieke onderwerpen die te maken hebben met de bescherming van onze natuur

Biodiversiteit is niet alleen voor de Surinaamse economie, maar ook voor de rest van de wereld van groot belang, willen we kunnen blijven rekenen op de beschikbaarheid van voldoende natuurlijke grondstoffen en de diensten die de verschillende ecosystemen ons bieden. Hierbij zal voldoende aandacht besteedt moeten worden aan aspecten als bodem, water, klimaat, ecosystemen, non-timber forest products (NFTP) en niet te vergeten de aspecten van alternatieve energie en de toepassing van de relevante technologieën die daarbij horen.