Feiten

Nog niet zo lang waren natuur- en milieu organisaties en het bedrijfsleven het niet altijd met elkaar eens. Een situatie die aan het veranderen is. Duurzame ontwikkeling, in het bijzonder goed beheer en behoud

van onze biodiversiteit is een verantwoordelijkheid die wij als totale samenleving op ons moeten nemen en dit kan alleen tot stand komen als bedrijven en groene organisaties samenwerken en de overheid daarbij actief betrekken, met de nodige ondersteuning vanuit de samenleving.

Internationale ontwikkelingen en daarmee ook economische ontwikkelingen maken dat steeds meer Surinaamse bedrijven de principes van natuurbescherming en duurzame benutting van onze natuurlijke hulpbronnen onderschrijven en daardoor bereid zijn bij het Surinaams bedrijfsleven het bewustzijn over het behoud van de Surinaamse natuur te stimuleren, om zowel in hun bedrijfsbelang als in het algemeen Surinaams belang, effectief samen te werken met de Suriname Conservation Foundation.

TOGETHER WE MAKE A DIFFERENCE!