Behoud biodiversiteit in Suriname

Om een zekere bescherming te kunnen bieden, hebben opeenvolgende Surinaamse regeringen beschermende maatregelen getroffen, waaronder de aanwijzing van gebieden tot natuurreservaat.

Momenteel ligt één der grootste natuurreservaten in Zuid Amerika in Suriname, het zgn. Centraal Suriname Natuur Reservaat, dat ruim 10% van het totale landoppervlak van Suriname omvat. Dit gebied is in 2000 door de UNESCO uitgeroepen tot World Heritage Site.

Voorts zijn er nog een twaalftal andere reservaten en enige andere beschermde gebieden, waardoor het totaal aan beschermde gebieden 13% van het totale oppervlak van ons land beslaat.

Gesteld mag worden dat de natuurreservaten in Suriname genoegzaam zijn beschermd, maar buiten de reservaten zijn er voor de diverse levenssoorten nog vele bedreigingen. Die bedreigingen worden dikwijls ook ingegeven door onvoldoende kennis en informatie.

Een belangrijke bijdrage tot het behoud zal leiden tot een betere bewustwording van de bevolking in al zijn geledingen, van de waarde van de natuur en de diverse levenssoorten, de economische waarde hiervan en van de mogelijkheden tot behoud en haar alternatieve aanwendingen.