Feiten

Nog niet zo lang waren natuur- en milieu organisaties en het bedrijfsleven het niet altijd met elkaar eens. Een situatie die aan het veranderen is. Duurzame ontwikkeling, in het bijzonder goed beheer en behoud

Meer
Behoud biodiversiteit in Suriname

Om een zekere bescherming te kunnen bieden, hebben opeenvolgende Surinaamse regeringen beschermende maatregelen getroffen, waaronder de aanwijzing van gebieden tot natuurreservaat.

Meer
Over SCF

De Suriname Conservation Foundation (SCF), een stichting naar Surinaams recht, is op 14 maart 2000 opgericht voor natuurconservering in Suriname.

Meer